تابه کی اس تی مدل 5029 سایز 32

تابه کی اس تی مدل 5029 سایز 32