تابه کی اس تی مدل 5027 سایز 28

تابه کی اس تی مدل 5027 سایز 28