تابه کی اس تی مدل 5023 سایز 24

تابه کی اس تی مدل 5023 سایز 24