ظرف شیشه ای دربدار 860 میلی لیتر لیمون فروشگاه ای ناز-2