تابه-عروس-مدل-رژیمی-دوطرفه-سایز-32-فروشگاه-اینترنتی-ای-ناز