سطل-و-تی-2503-5

سطل و تی پدال دار یونیک Unique مدل 2503