کتری-و-قوری-یونیک-7272

کتری و قوری استیل 2.5 لیتر لوله دار یونیک Unique مدل 7270