7292-کتری-و-قوری-4.5-لیتر-شیردار-استیل

کتری و قوری استیل 4.5 لیتر یونیک Unique مدل 7292