7222-کتری-استیل-6-لیتر-شیردار

کتری و قوری استیل 6 لیتر یونیک Unique مدل 7222