7203

کتری و قوری استیل 4 لیتر یونیک Unique مدل 7203